Accent

Algemene informatie

ruimte om je te laten zien
mogelijkheden te ontdekken
je hart te volgen
ruimte om te gaan
te staan voor wie jij nu al bent

Over de school

Kleinschalig en toch alle ruimte: dat is Accent Nijkerk. Met 250 leerlingen en een deskundig team van onderwijsprofessionals geven we leerlingen op deze praktijkschool de ruimte. Zo kunnen zij groeien op een manier die bij hen past.

Accent Praktijkonderwijs maakt onderdeel uit van Meerscholen. Meerscholen is een christelijke scholengroep die eigentijds voortgezet onderwijs verzorgt in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk.

Accent is gevestigd te Nijkerk, Dominee Kuyperstraat 1. Tegelijkertijd staat ze ook midden in de maatschappij. Met stages en maatschappelijke initiatieven in de regio leren leerlingen hoe ze zelfstandig functioneren in de maatschappij en hoe ze hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Zo helpen leerlingen bijvoorbeeld bij het overblijven op andere scholen, knutselen ze mee bij de kinderopvang en fietsen ze voor het goede doel.

Onderwijsvisie

Ruimte om te zijn & ruimte om te worden

Leerlingen op praktijkonderwijs verdienen onderwijs dat past bij hun karakter, kwaliteiten en leerbehoeften. Onderwijs dat aansluit op de leerling en ervoor zorgt dat hij of zij zijn of haar eigen plek vindt op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Daarom begint ons onderwijs bij de leerling. Wat kan een leerling al? Wat wil hij of zij leren? Hoe kunnen we daarin begeleiden? Geen leerling is hetzelfde, alles is maatwerk.

Om dit te bereiken hebben we sterke relaties nodig. In ons werk vinden we daarom nabijheid, vertrouwen en ruimte geven belangrijk. Door vertrouwen en ruimte te geven kunnen leerlingen zichzelf zijn en tegelijkertijd groeien naar wie ze willen worden.

Kernwaarden van Accent Nijkerk

Nabij

De kern van het leren ligt in de nabijheid. We zien leerlingen en luisteren naar ze. De lijntjes zijn kort, de verbindingen diep. In sterke relaties komen kansen naar voren.

Echt

Op Accent kun je niet alleen jezelf zijn: je bent het gewoon. Hier merk je dat jezelf zijn de enige weg is naar groei en ontwikkeling. Omdat niemand hetzelfde is, iedere weg naar leren anders. Je maakt je eigen stappen; klein en groot.

Groei

Talent bij Accent betekent dat je een groei doormaakt die bij je eigen karakter en kwaliteiten past. Dat je leert wat voor jou relevant is: in de toekomst, maar ook al nu.

Identiteit

Het onderwijs bij Accent Nijkerk is gebaseerd op het evangelie van Jezus Christus. In de dagopeningen geven docenten hier op eigen manier invulling aan. Ook op andere momenten, bijvoorbeeld met Kerst, Pasen en tijdens goede doelen acties, besteden we aandacht aan geloofszaken.

Team

“Als docent kun je op Accent ook niet anders dan jezelf zijn. Laten zien dat je ook maar een mens bent en kwetsbaar. Daarmee bouw je vertrouwen op: de basis van al het leren.”

 Ons team is deskundig, betrokken en hecht: docenten en onderwijsondersteunend personeel staan voor elkaar klaar, ook als het niet vanzelf gaat. We zijn bevlogen en nuchter tegelijkertijd; een combinatie die ook werkt voor de lange termijn. Om een leerling op zijn of haar manier te laten leren, kijken we voor oplossingen buiten kaders. Tegelijkertijd zijn we duidelijk en steken we in op rust en regelmaat. Hierdoor ontstaat een veilig en prettig leerklimaat. Binnen ons team heeft ieder zijn of haar eigen kwaliteiten, maar allemaal weten we: samen krijgen we het voor elkaar.

Een veilige school

Leerlingen kunnen zich alleen goed ontwikkelen in een omgeving die veilig voelt. Daar waar ze zich geaccepteerd voelen. Structuur en duidelijke regels zijn hiervoor belangrijk. Openheid en betrokkenheid ook. Op Accent werken en leren we samen in een sfeer van vertrouwen en begrip.

“Je kent elkaar hier allemaal. Als docent zeg je in de gang tegen iedereen wel wat. Even gedag zeggen. Of even een geintje maken.”

“Leerlingen die al uit zijn, maar pas later met de bus naar huis kunnen, blijven vaak nog plakken in het lokaal. Even kletsen, de vloer vegen. Terwijl ze ook gewoon naar buiten kunnen.”

Schoolveiligheidsplan

Is er een situatie waardoor de veiligheid op school in gevaar komt? Dan is het belangrijk dat iedereen weet wat er moet gebeuren. Wie welke hulp verleent en waar de grenzen liggen. Hiervoor hebben we een schoolveiligheidsplan. In het schoolveiligheidsplan is ook ons pestprotocol opgenomen. Ook meten we elk jaar hoe veilig onze leerlingen zich voelen op school. De resultaten publiceren we in de nieuwsbrief en op www.scholenopdekaart.nl.

Wilt u het schoolveiligheidsplan inzien, dan kunt u dit bij ons opvragen.

Schoolgids 2023-2024

De schoolgids bevat alle informatie die je als leerling of ouder graag bij de hand hebt. Denk aan informatie over het onderwijs, onze organisatie en stages. Maar ook aan informatie over de ouderbijdrage, ouderavonden en het onderwijsteam van Accent.

Download hier de schoolgids 2023-2024

 

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag in beeld 2022-2023