Corlaer College

Aanmelding

Aanmelden voor Accent Nijkerk

Als ouder of verzorger wilt u samen met uw kind goed uitzoeken wat voor hem of haar de beste school is om verder te groeien. Bent u benieuwd wat Accent Nijkerk uw kind te bieden heeft? U bent altijd welkom om kennis te komen maken met onze school. Ook tijdens open dagen krijgt u een goed beeld van het onderwijs dat wij onze leerlingen bieden. Wilt u online scholen vergelijken? Kijk dan eens op www.scholenopdekaart.nl.

Bent u, samen met uw kind en zijn of haar basisschool, tot de conclusie gekomen dat Accent Nijkerk de juiste, nieuwe school is? Dan kunt u uw kind aanmelden met een aanmeldingsformulier (u kunt dit formulier afhalen bij de administratie op onze school). Om dit digitaal te verkrijgen, stuurt u een e-mail naar aanmelden@accentnijkerk.nl.

Toelaatbaarheid

Om bij Accent Nijkerk onderwijs te volgen heeft uw kind een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Praktijkonderwijs nodig. Meldt u uw kind bij ons aan, dan vragen wij (met uw toestemming) deze Toelaatbaarheidsverklaring aan bij het Samenwerkingsverband Noord-West Veluwe. Dit is het netwerk voor scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Zij doen onderzoek en geven de Toelaatbaarheidsverklaring in deze regio uit.

Intake Commissie

De Intake Commissie van Accent bespreekt de aanmelding, het onderwijskundig rapport, de test-toetsgegevens en de overdracht van het basisonderwijs. In de commissie zitten de zorgcoördinator, een orthopedagoog en de afdelingsleider van de onderbouw. Ook is er een intake, daarbij is de leerling en bent u als ouder of verzorger van harte welkom. U kunt dan vragen stellen of zaken vertellen die u belangrijk vindt voor de onderwijsondersteuning.

Plaatsing

Wanneer een leerling start op Accent, maken we altijd een ‘Start OPP’; een document waarin de informatie vanuit de aanmelding en de warme overdracht vanuit de basisschool is samengevat en waarin het ontwikkelingsperspectief van de leerling staat beschreven. In het perspectief schrijven de orthopedagoog en zorgcoördinator welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Dat is gebaseerd op het onderwijskundig rapport, het psychologisch onderzoek, andere onderzoeken en op de gesprekken met de leerling en de ouders of verzorgers.