Corlaer College

Coronavirus

Vrijdag 16 oktober 2020

Beste ouders-/verzorgers,

Zoals we allemaal weten, zijn de Corona maatregelen weer verscherpt. Dit heeft helaas tot gevolg dat er weer stages stoppen, met name in de horeca. Normaal gesproken, kunnen wij dit binnen school goed opvangen.
Nu zijn het echter te veel stages tegelijk. Dit betekent dat uw zoon-/dochter wellicht een aantal weken op de stagedagen thuis moet blijven zolang er nog geen andere stage is. Uiteraard wordt er zo snel mogelijk naar nieuwe stageplekken of opvang binnen school gezocht.
Verder komt het helaas nog voor dat leerlingen zonder mondkapje naar school komen. Na de herfstvakantie worden deze leerlingen naar huis gestuurd om het mondkapje op te halen of ze kunnen er één kopen binnen school voor € 0,50. Het is binnen school verplicht een mondkapje te dragen.
Inmiddels zijn ook wij begonnen met hybride onderwijs. Dit betekent dat leerlingen die thuis zitten en niet ziek zijn via Teams meedoen met de rest van de klas die wel op school zit. Dit betekent dat u als ouders mee kan kijken en luisteren wat hier gebeurt. In verband met de privacy van de leerlingen en de docent wil ik u vragen dit zo min mogelijk te doen. Het kan namelijk voor leerlingen onveilig voelen, als gezinsleden of vrienden van de leerling die thuisonderwijs krijgt, meekijken naar wat er in de klas gebeurt.
Ook willen wij u laten weten dat inmiddels van een aantal gezinsleden van leerlingen bekend is dat zij Corona hebben. Laat uw zoon of dochter alstublieft testen bij verschijnselen en houd ze thuis zolang zij nog geen uitslag van de test hebben.
Wij wensen u een fijne vakantie toe.
Hart​elijke groet,
Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk
Maandag 12 oktober 2020

Beste ouders-/verzorgers,

Coronabesmettingen komen helaas ook richting onze school. Er is inmiddels een leerling positief getest en we weten dat ook een ouder positief getest is, waarvan de zoon-/dochter afgelopen week op school is geweest. De kans dat hij/zij anderen besmet heeft, is een reële mogelijkheid.

Houd uw kind dus goed in de gaten. Ik vraag u daarom nogmaals met klem uw zoon-/dochter niet naar school te laten komen als hij/zij klachten heeft en vraag een test aan. Laat uw kind ook niet naar school komen als iemand in uw gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft.

Hartelijke groet,
Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk

Vrijdag 25 september 2020

Beste ouders-/verzorgers,

We zijn inmiddels alweer een goede maand opgestart. Fijn dat we het gewone onderwijsprogramma weer kunnen draaien. We zien weer blijde leerlingen op school rondlopen. Daar krijgen we energie van. Wat wel vervelend blijft, is dat we niet alle uitval van docenten kunnen opvangen. We snappen dat het ook soms voor u lastig is wanneer uw zoon of dochter onverwachts afstandsonderwijs krijgt, omdat de betreffende docent niet op school mag komen. Helaas is dit al een aantal keren voorgevallen.

Gelukkig is er nog geen Corona op onze school geconstateerd, maar we weten ook dat dit een dezer weken vast een keer het geval zal zijn. Indien een docent van een bepaalde klas hierdoor 14 dagen in quarantaine moet, kan er een situatie ontstaan dat de docent van uw kind een dag voor de klas van die docent gaat staan en uw kind afstandsonderwijs krijgt. We hebben namelijk afgesproken dat we dan een klas niet 14 dagen thuis laten zitten, maar dat we het leed over de hele school verdelen. Uw kind krijgt dan afstandsonderwijs van de docent die in quarantaine thuiszit. Uiteraard zullen we u tijdig inlichten indien dit het geval is.

Er bestaat verder nog wat onduidelijkheid over milde klachten bij 12-jarigen. Zij mogen met milde klachten wel naar de basisschool, maar niet naar het voortgezet onderwijs. Wij volgen hierin het protocol van de VO-raad. 12-jarigen met milde klachten mogen niet naar onze school komen. Zij mogen pas weer komen wanneer zij 24 uur klachtenvrij zijn. Verder wil ik u nadrukkelijk verzoeken uw kind te laten testen op het moment dat hij of zij klachten heeft. Ook al zijn het milde klachten.

Verder vraag ik u uw kind warme kleding mee te geven naar school. Wij zijn verplicht te ventileren. In elke klas hangt een CO2 meter. Indien de waardes boven een bepaald niveau komen, moeten de ramen opengezet worden om frisse lucht toe te laten. Dit betekent dat het met grote regelmaat koud is in de klas. Ook moeten de leerlingen buiten pauzes blijven houden zodat we alles tegen elkaar open kunnen zetten om te luchten.

Ook hebben wij vernomen dat de verschillende pauzetijden nog wat voor verwarring zorgen omdat dit in het roostersysteem voor de bovenbouwleerlingen nog niet verwerkt is. Dit heeft een technische reden wat hopelijk op korte termijn wordt opgelost. Wij vragen uw begrip hiervoor. Onderstaand nog een keer de schooltijden.

Begin- en eindtijd school:
OB          8.20 – 14.10 /15.15 uur
MB/BB  8.35 – 14.25 / 15.30 uur

Kleine pauze:
OB            9.55  – 10.15 uur
MB/BB  10.20 – 10.40 uur

Grote pauze:
OB          12.00 – 12.30 uur
MB/BB  12.30 – 13.00 uur

Middagpauze:
OB          14.10 – 14.25 uur
MB/BB  14.25 – 14.40 uur

Op donderdag en vrijdag is de grote pauze voor alle leerlingen om 12.00 uur in verband met praktijkvakken.

We hebben elkaar hard nodig om dit virus te bestrijden en hopen op uw medewerking hierin.

 

Hartelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk