Accent

Europees Sociaal Fonds

2 december 2021

Met het ESF Amersfoort VSO-PRO 20-21 project is ingezet op stagebegeleiding door docenten aan leerlingen in het kader van stagewerkplekleren en -activiteiten. Stages vormen één van de belangrijkste onderdelen in het VSO-PRO programma. Door de juiste begeleiding vanuit de school is een impuls gegeven aan de mogelijkheden op arbeid voor de leerlingen na het verlaten van de school, wat betekent dat het project bijdraagt aan een versneld herstel van de economie na Covid-19.

De activiteiten in het project bestaan met name uit de inzet van stagedocenten om stageplaatsen voor de leerlingen te organiseren en gedurende de stage actief te begeleiden. Elke leerling krijgt gerichte (individuele) begeleiding die naar het oordeel van de docent vereist is. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en de ontwikkeling van de leerling is maatwerk geboden.