Accent

Belangrijke telefoonnummers

16 april 2020

In deze onzekere tijden vinden wij het als school belangrijk dat u bij noodgevallen thuis weet waar u naartoe kunt bellen.

Hieronder vindt u een lijst van telefoonnummers die u kunt gebruiken als het thuis niet goed gaat of als u zich zorgen maakt om de veiligheid van uzelf of uw kind.

Bij onveiligheid, geweld of mishandeling: Veilig Thuis 0800-2000
Bij spoedeisende problemen: spoedeisende zorg Jeugdbescherming Gelderland
0900-11 111 33
of 0900 – 99 555 99

Gebiedsteam Nijkerk: 14033 (tijdens werkdagen)
Gebiedsteam Amersfoort: wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl en 033 – 4694 869
(tijdens werkdagen)