Corlaer College

Corona update

17 juli 2020

Gelukkig mogen we na de zomer weer met volledige klassen starten. Onze leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden tot elkaar. Dit moeten zij echter wel richting onze medewerkers. Het zou fijn zijn indien u dit goed onder de aandacht van uw zoon/dochter brengt, want het blijft moeilijk. We moeten op weg naar een nieuw normaal. Vanuit de VO-raad zijn er protocollen voor scholen ontwikkeld waar we
ons aan moeten houden.

Bijgaand treft u een protocol voor ouders en leerlingen aan.

Wilt u deze met uw zoon/dochter doornemen?

Verder is het goed te weten dat de onderbouw en bovenbouw andere schooltijden hebben zodat we wat meer spreiding over de dag hebben. De onderbouw start om 08.20 en de bovenbouw start om 08.35. Ook is het als ouder nog niet toegestaan om zonder afspraak de school te betreden. Zie protocol bezoekers.

Fijne vakantie!