Accent

Meerscholen

27 januari 2023

De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden.

We kunnen op onze scholen blijven doen waar we goed in zijn: waardegedreven onderwijs geven aan onze leerlingen. We zorgen binnen Meerscholen voor continuïteit en werkgelegenheid in onze regio, waar de leerlingaantallen dalen. We kunnen de bovenschoolse ondersteuning verder ontwikkelen en professionaliseren. Maar bovenal biedt een bestuurlijke fusie ruimte om het onderwijs te blijven innoveren en ontwikkelen en met elkaar te werken aan grote uitdagingen zoals kansengelijkheid en passend onderwijs.

Meer informatie is te vinden op www.meerscholen.nl.