Corlaer College

Coronavirus blog

12 maart 2020

DIT BERICHT WORDT BIJ NIEUWE ONTWIKKELINGEN STEEDS AANGEVULD

27 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Uw zoon/dochter krijgt inmiddels ruim anderhalve week thuisonderwijs.
Onvoorstelbaar wat een werk er afgelopen periode is verzet en wat zijn onz
e leerlingen digitaal vaardig geworden. Iedere school heeft zo zijn eigen problematiek. Voor ons als praktijkschool blijft het ingewikkeld om onze praktijkgerichte lessen door middel van thuisonderwijs aan te bieden. Verder bestaat een gedeelte van ons onderwijs uit stages. De meeste stages zijn gestopt. Ook dit kunnen we via thuisonderwijs niet opvangen.  

Zoals u via het nieuws heeft vernomen, krijgen we aankomende dinsdag te horen of de school wel of niet weer open mag na 6 april. Wij houden er rekening mee dat het nog langer kan gaan duren en kijken alvast vooruit hoe we thuisonderwijs nog beter vorm kunnen geven. Er wordt met name ingezet op meer en verdiepende praktijkopdrachten.
Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig is en dat de school weer open kan.  

We beseffen dat dit ook voor u een moeilijke periode is. Een tijd van zorg en onzekerheid. Indien u zich zorgen maakt om uw kind, laat dit dan aan de mentor weten. Wellicht kunnen wij als school een bijdrage leveren aan een oplossing. 

Met vriendelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur

 

23 maart 2020

Het schoolgebouw is deze week maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 12.00 uur open en vrijdag gesloten.

Uiteraard blijven onze docenten net als vorige week thuisonderwijs verzorgen.

Na 12.00 uur is de school te bereiken tot 16.30 uur op ons noodnummer
06 270 60 344.

 

20 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het thuisonderwijs is afgelopen week op gang gekomen. Er is enorm hard gewerkt door onze docenten en overige medewerkers om dit mogelijk te maken. Uiteraard verloopt het nog niet vlekkeloos. Vaak om technische redenen. Bestanden konden niet worden geopend of online programma’s raakten overbelast. Het lijkt nu steeds beter te gaan. Als er nog problemen voordoen, neem dan vooral contact op met de mentor van uw zoon of dochter.

Ook stage is voor sommige leerlingen weer opgestart. We hebben besloten dat leerlingen onder de volgende voorwaarden mogen stagelopen:
– Ouders zijn akkoord
– Bedrijven zijn akkoord
– Leerlingen vertonen geen ziekteverschijnselen

Daarnaast zijn er nog wat vragen over thuisonderwijs. Thuiswerk is verplicht huiswerk. Indien het werk niet wordt gemaakt, wordt dit gezien als spijbelen. Indien uw zoon/dochter het thuiswerk niet maakt, zal de mentor hierover contact met u opnemen. Mocht het om technische redenen niet lukken om het werk terug te sturen dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met de mentor.

Indien uw zoon/dochter ziek is, dan kunt u hem/haar ziekmelden bij de mentor. De absentie wordt zoals gebruikelijk in Magister bijgehouden.

Wij beseffen dat het voor u als ouder(s)/verzorger(s) ook geen makkelijke tijden zijn. Ook van u wordt in deze situatie meer dan het normale gevraagd. Laten we elkaar proberen te ondersteunen waar mogelijk is en met elkaar in verbinding blijven.

Wij wensen u een rustig weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur

 

 

17 maart 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Het wordt steeds duidelijker wat het Coronavirus voor gevolgen heeft voor de hele maatschappij. Om zo goed mogelijk op alle ontwikkelingen in te kunnen spelen, is er ook binnen Accent Nijkerk een crisisteam ingericht. Dit team bestaat uit de volgende personen:

 • Marieke Haanschoten – vestigingsdirecteur
 • Hans Fahner – afdelingsleider
 • Ilse van de Poppe – onderwijscoördinator
 • Margreet Lakerveld – onderwijscoördinator
 • Willemieke van der Vlist – zorgcoördinator
 • Gerard van Egmond – stagecoördinator
 • Dirk Jan Koops – preventiemedewerker
 • Johannes Toebes – voorzitter medezeggenschapsraad
 • Lisette Vonno – communicatie
 • Harma van Ruler/Karla Boer – secretaresse

Morgen gaan we starten met thuisonderwijs. De docenten hebben afgelopen dagen hard gewerkt om te zorgen dat uw zoon/dochter vanaf morgen thuis aan de slag kan. U snapt dat dit voor onze leerlingen extra moeilijk kan zijn, daar wij praktijkonderwijs zijn en het voor onze leerlingen ingewikkeld is om zelfstandig aan de slag te gaan met theorie. Voor aankomende week hebben wij afgesproken dat de leerlingen iedere dag voor minimaal 2 uur thuiswerk op krijgen. Daarnaast krijgen zij nog opdrachten waaruit zij mogen kiezen. Dit is op vrijwillige basis. U kunt met de mentor van uw zoon/dochter overleggen wat jullie passend vinden.
Daarnaast zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • De opdrachten worden dagelijks aan het eind van de dag gemaild naar de leerling en de ouder(s)/verzorger(s), zodat u ook op de hoogte bent en uw zoon/dochter wellicht kunt ondersteunen.
 • De docent/mentor heeft iedere dag minimaal 1x per dag persoonlijk contact met uw zoon/dochter.
 • De docent/mentor is elke dag bereikbaar tussen 08.00 – 14.30.
 • De leerlingen mogen vanaf morgen weer op stage, indien u hiermee akkoord gaat en indien het mogelijk is binnen het bedrijf.
 • Indien nodig kunt u een Chromebook van school lenen, waarop uw zoon/dochter zijn thuiswerk kan maken. U kunt hierover contact opnemen met de mentor.
 • Indien uw zoon/dochter thuis niet digitaal kan werken, omdat u geen internet heeft, wilt u dit dan ook aan de mentor laten weten.

Verder is het goed te weten dat de school deze week nog iedere dag van 08.00 -15.00 open is en binnen deze uren telefonisch bereikbaar.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor.

Met vriendelijke groet,

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur

 

16 maart 2020

Leerlingen van ouder(s)/verzorger(s) met een cruciaal beroep kunnen op Accent worden opgevangen
van 08.30 uur tot 14.00 uur.  De lijst met cruciale beroepsgroepen kunt u vinden op deze link.
Mocht u gebruik willen maken van deze opvang, wilt u dan contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter/pupil?

15 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u al in het nieuws heeft gehoord, gaan de scholen dicht. Binnen Accent Nijkerk hebben we afgesproken dat we de komende twee dagen de tijd nemen om onderwijs op afstand vorm te geven.

Vanavond worden alle leerlingen benaderd door hun mentor met de volgende mededelingen:

– Zowel de lessen als de stages gaan maandag en dinsdag niet door. De school is dicht voor de leerlingen. De school is wel telefonisch bereikbaar. De leerlingen die morgen stage lopen dienen zich zelf (op de gebruikelijke wijze) op tijd af te melden voor hun stage. Er wordt morgen contact opgenomen met de betreffende stagebedrijven.

– Dinsdag krijgen de leerlingen en u te horen hoe we het onderwijs op afstand en eventuele stages vorm gaan geven. Waarschijnlijk zullen de leerlingen thuiswerkopdrachten krijgen.

We hopen dat er op deze manier minder mensen ziek worden en ook dat de leerlingen, zij het op een heel andere manier, kunnen blijven leren.

Namens de burgemeester van Nijkerk doe ik nog de volgende oproep: Het is niet de bedoeling dat leerlingen op andere plekken gaan samenkomen of gezamenlijk activiteiten gaan ondernemen. Wilt u dit bespreken met uw zoon/dochter/pupil?

Voor vragen kunt u het beste contact opnemen met de mentor.

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Marieke Haanschoten, vestigingsdirecteur Accent Nijkerk

12 maart 2020
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord zijn vandaag de richtlijnen inzake Corona aangescherpt. Dit betekent dat uw kind niet naar school mag komen op het  moment dat hij/zij verkouden is.
De nieuwe richtlijnen kunt u vinden op www.rivm.nl.
Deze richtlijnen gelden uiteraard ook voor onze docenten. Dit kan in het slechtste geval betekenen dat we komende periode met lesuitval te maken gaan krijgen. Uiteraard proberen we dit voorkomen waar mogelijk is. Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u contact met de mentor opnemen.
Hartelijke groet,

Marieke Haanschoten

Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk