Corlaer College

Start nieuwe schooljaar en Corona

1 september 2020

Beste ouders-/verzorgers,

De vakantie is voorbij. Fijn dat onze leerlingen weer allemaal tegelijk naar school mogen. Helaas is het Coronavirus nog niet verdwenen. Voor de vakantie heb ik u al het protocol dat wij hanteren om besmetting te voorkomen toegestuurd. Bijgaand nogmaals het protocol voor ouders en leerlingen. Een aantal punten wil ik u nog expliciet onder de aandacht brengen:
  • De leerlingen dragen een mondkapje indien ze naar een praktijkles gaan. Tijdens de praktijkles kan de docent verplichten deze te dragen wanneer de 1,5 meter afstand niet kan worden gegarandeerd. Wij hebben mondkapjes op school beschikbaar. Deze worden eind van de dag weer ingeleverd en uitgewassen. Uiteraard mogen de leerlingen ook hun eigen mondkapje meenemen. Graag deze wel dagelijks te wassen.
  • De pauzes houden wij allemaal buiten, zodat de school goed geventileerd kan worden.
  • De lokalen moeten ieder uur een kwartier geventileerd worden middels het openzetten van de ramen en deuren. Dit maakt dat het koud zal zijn in de klas. Wilt u erop toezien dat de leerlingen voldoende warme kleding meenemen naar school, zodat zij zich hierop kunnen kleden. De jassen mogen namelijk niet aan in de klas.
  • Tot de kerstvakantie zijn er geen ouderavonden op school. De docent gaat de jaarlijkse ouderavond online doen. Nadere informatie hierover volgt later.
  • Oudergesprekken worden zoveel mogelijk online gedaan. Alleen in uitzonderingssituaties vinden deze gesprekken op school plaats.
  • De leerlingen van de onderbouw starten op de normale tijd 08.20 uur en de bovenbouw leerlingen een kwartier later om 08.35 uur.
  • Komende dagen vinden coaching gesprekken plaats. Dit betekent dat het rooster voor deze week op bepaalde punten nog afwijkt van het reguliere. Uw zoon-/dochter krijgt dit morgen bij het ophalen van het rooster goed uitgelegd.
Hartelijke groet,

Marieke Haanschoten

Vestigingsdirecteur Accent Nijkerk