Corlaer College

Unieke samenwerking tussen Accent Nijkerk en Beweging 3.0

10 september 2019

In Woonzorgcentrum De Pol in Nijkerk is vanmorgen een overeenkomst ondertekend voor een pilotperiode van een schooljaar met betrekking tot de nieuwe Opleiding Woonhulp.

Voor het schooljaar 2019-2020 betekent deze samenwerking dat de opleiding door docenten van Accent Nijkerk wordt gegeven op locatie De Pol. De leerlingen lopen dan één dag stage, één dag krijgen zij een dagdeel theorie en een dagdeel begeleide stage vanuit Accent. De opleiding wordt gestart met 6 leerlingen die ook aanwezig waren bij de ondertekening. Eén leerling loopt stage op St. Jozef, twee leerlingen op de REVA en drie leerlingen op de woongroepen op De Pol.

Binnen de zorg is veel behoefte aan kleine zorg. Er is behoefte aan Woonhulpen die koffie of thee klaarzetten, boterhammen smeren, boodschappen doen, bedden verschonen, de was strijken etc.
Er komt verlichting op plekken waar dat hard nodig is. Vanuit Accent gaan Naomi, Sanne, Michelle, Sultan, Naomi en Wouter deze opleiding tot Woonhulp volgen.

Beweging 3.0 stelt wekelijks een ruimte beschikbaar waar de opleiding gegeven kan worden.
Het traject wordt afgesloten met een examen. Uiterlijk 1 april 2020 wordt vastgesteld of pilot geslaagd is en of de komende jaren tot een structurele samenwerking wordt overgegaan. De leerlingen krijgen stagebegeleiding van Beweging 3.0 op alle locaties.