Corlaer College

Wethouders gemeente Nijkerk geven gastles

2 november 2018

Daarom hebben wethouders Aboyaakoub en Broekman op woensdag 7 november en donderdag 8 november gastlessen gegeven aan de leerlingen van de bovenbouw van Accent Praktijkonderwijs. Het thema respect in relatie tot pestgedrag, anders zijn, er anders uitzien en anders gedragen, werd besproken aan de hand van filmpjes en stellingen, die aan de leerlingen werden voorgelegd.