Accent

Onderwijs

“Bij Accent mag je het altijd opnieuw proberen, elke dag. We geven je de kansen om te ontdekken wat voor jou werkt. En geven je de ondersteuning die je nodig hebt.”

Praktijkonderwijs

Leerlingen op Accent Nijkerk leren het liefste en het beste in de praktijk. Daarom zorgen wij voor uitdagend onderwijs waarin leerlingen leren door te doen. Ons doel is dat leerlingen (12 t/m 18 jaar oud) zich zo ontwikkelen dat ze zelfstandig kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Daarbij richten we ons niet alleen op werk, maar ook op wonen, vrijetijdsbesteding en actief deelnemen aan de maatschappij. In alles gaan we uit van de mogelijkheden van de leerling. Wat kan hij of zij al? Wat wil hij of zij leren? En wat heeft hij of zij nu nodig om daar te komen?

Leerlingen op praktijkonderwijs hebben een Toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Sectoren

Leren in de praktijk

Vanaf het eerste jaar krijgen de leerlingen lessen in de praktijk. Dat organiseren we vanuit vier sectoren:

  • Techniek
  • Dienstverlening en zorg
  • Economie en handel
  • Voedsel, natuur en leefomgeving

In de bovenbouw staan deze sectoren en stages steeds meer centraal. We stimuleren de leerling na te denken over wat hij of zij wil leren. Zie onze praktijkopleidingen en cursussen. Tegelijkertijd houden we de vraag vanuit de maatschappij en arbeidsmarkt scherp in de gaten. . Het doel is de beste match te maken tussen deze twee, zodat een leerling een eigen plek kan innemen in de maatschappij.

Techniek

In de onderbouw maak je kennis met de materialen hout, metaal en textiel en krijg je vakken als schilderen en techniek.
In de bovenbouw volg je vakken als ‘Bouwen, Wonen & Interieur’, ‘Produceren, Installeren & Energie’, ‘Autotechniek’, ‘Fietstechniek’ en ‘Car Care’. Ook leer je tijdens het vak ‘B-VCA’ wat nodig is om veilig te werken en ontwikkel je vaardigheden om te kunnen lassen.

Dienstverlening en zorg

In de onderbouw volg je vakken op het gebied van zorg en welzijn, gym, textiel en crea.
In de bovenbouw kun je je ontwikkelen in de vakken ‘Zorg oriëntatie’, ‘Schoonmaken Microvezel’, ‘Sport & Recreatie’ en ‘Haar & Visagie”. Ook kun je je EHBO diploma halen en jezelf ontwikkelen tot assistent medewerker in de interieur- en modebranche.

Economie en handel

In de onderbouw leer je tijdens de AVO-uren allerlei dingen die te maken hebben met de sector economie en handel. Je leert geldrekenen, maar ook de verschillende beroepen en werkzaamheden in deze sector.
In de bovenbouw kun je je verder ontwikkelen in het werken in een winkel en op het gebied van logistiek. Ook kun je leren werken met de heftruck/reachtruck en jezelf ontwikkelen op het gebied van autotheorie door alles te leren over de regels in het verkeer.

Voedsel, natuur en leefomgeving

In de onderbouw richt je je met name op de vakken koken en Pro Bio. Bij het vak koken leer je voor jezelf te koken aan de hand van recepten. Het onderhouden van je tuin en het verzorgen van je planten leer je bij Pro Bio.
In de bovenbouw ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt in de horeca en leer je zowel koken als bedienen. Ook kun je je binnen deze richting ontwikkelen op ‘groen’ gebied en leer je van alles over bloemsierkunst.

Theorie: de basis

Om in de praktijk te kunnen leren en werken, hebben leerlingen een theoretische basis nodig. In ons Algemeen Vormend Onderwijs geven we daarom:

  • Rekenen/wiskunde
  • Nederlands
  • Burgerschap
  • Praktijk en loopbaan

IOP/OPP & Portfolio

Het Ontwikkelingsperspectiefplan

Om iedere leerling zo goed mogelijk te begeleiden werken we met ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP). In dit plan beschrijven we wat we denken dat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van de leerling. Daarmee brengen we ook de verwachte uitstroom in kaart: wat schatten we in dat de leerling kan gaan doen bij het verlaten van onze school? In dit plan beschrijven we ook welke onderwijs-en ondersteuningsbehoefte de leerling heeft om daar te komen. Eén keer per jaar stellen we dit plan bij en bespreken we het met de ouders of verzorgers en de leerling zelf.

Het Individueel Ontwikkel Plan

Een schooljaar bestaat bij Accent Nijkerk uit vijf periodes. Na elke periode hebben de mentor en leerling een coachingsgesprek. Hierin bespreken ze hoe het de afgelopen periode ging en wat de leerling de komende periode wil leren. De mentor en leerling stellen dan leerdoelen op. Dit staat allemaal in het individueel ontwikkelplan (IOP). Het IOP nemen we op als onderdeel in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) .

“Onderwijs gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talent kan alleen maar maatwerk zijn. Ieder zijn eigen doel.”

Stage

Visie op stage

Als school is het onze taak om leerlingen van een vertrouwde, beschermende situatie te brengen naar een onbekende situatie. Om de overgang van school naar de maatschappij, soepel te laten verlopen, hebben we een specifieke aanpak. Leerlingen kunnen door lessen in arbeidsvoorbereiding en stages geleidelijk aan wennen aan werkdagen en werksituaties. En aan de nieuwe eisen die in de arbeidsomgeving aan ze worden gesteld.

Stage lopen: wanneer, hoeveel en wie begeleidt?

Voordat leerlingen 15 jaar zijn, nemen ze op school en soms ook bij bedrijven deel aan stagevoorbereidende activiteiten. Als ze 15 zijn beginnen de meesten met één dag in de week stage. Naarmate een leerling ouder wordt en betere resultaten behaalt, gaat hij of zij meer stage lopen. Onze stagedocenten zoeken de stageplekken zorgvuldig uit. Zij begeleiden de leerlingen en overleggen met bedrijven, instanties en gemeenten. Samen met de ouders of verzorgers en de leerling maken ze een keuze. Het Stagegeschiktheidsonderzoek is hierin een belangrijk instrument: dit laat zien welke interesses een leerling heeft en wat de reële mogelijkheden zijn.

Stagebedrijven en het werk

Om leerlingen ervaring op te laten doen werken we samen met ongeveer 300 bedrijven en instellingen. Een deel daarvan komt uit de bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk, waarmee we nauw samenwerken om leerlingen een stage- en arbeidsplek te geven. De gebieden waarop leerlingen stage lopen zijn: Economie & Handel, Voedsel, Natuur & Leefomgeving, Techniek en Dienstverlening & Zorg. Het werk dat leerlingen doen is veelal assisterend, overzichtelijk, praktijkgericht, routinematig en niet te complex.  Ze worden gestimuleerd in hun ontwikkeling op bijvoorbeeld tempo, zelfstandigheid, presentatie, nauwkeurigheid en omgaan met collega’s. We streven ernaar dat een leerling na een stageperiode bij het bedrijf of de organisatie zou kunnen werken.

“Bij ons voegen de leerlingen van Accent zoveel toe aan ons bedrijf. Als je ze goed begeleidt en op waarde schat, dan kun je ze zien groeien. En onze werknemers leren van hen.”

Verschillende vormen van stage

We hebben bij Accent Nijkerk drie vormen van stage:

Oriënterende stage

Dit is een stage binnen een of meer beroepssectoren. Het niveau stemmen we af op de leerling. Leerlingen ontwikkelen in deze stage een goede werkhouding en andere algemene werkvaardigheden. Daarnaast geeft deze stage ons meer informatie over de mogelijkheden van leerlingen.

Beroepsopleidende stage

Leerlingen volgen hun beroepsopleidende stage bij een bedrijf of organisatie waar ze later zouden willen werken. In deze stage besteden we veel aandacht aan werknemersvaardigheden, maar de leerling werkt ook aan beroepsvaardigheden. Leerlingen maken nu meestal een keuze voor een bepaalde sector of een specifiek beroep, maar kunnen later ook nog overstappen.

Plaatsingsstage

Leerlingen die voldoende vaardigheden hebben en een goede kans maken op een reguliere arbeidsplaats lopen een plaatsingsstage. De bedoeling is dat deze stage leidt tot een dienstverband. Dat betekent dat een leerling na de stage bij het bedrijf of de organisatie blijft werken. Leerlingen lopen deze stage in de laatste fase van de bovenbouw. Naarmate de stage vordert, neemt het aantal stagedagen toe.

“We doen het samen’ is de policy van Accent. En dat straalt ze ook uit naar ons als stagebedrijf.”

De stage activiteiten worden mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Hierdoor wordt een impuls gegeven aan de mogelijkheden op arbeid voor de leerlingen na het verlaten van onze school, wat betekent dat deze financiering bijdraagt aan een versneld herstel van de economie na Covid-19. Elke leerling krijgt gerichte (individuele) begeleiding. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en de ontwikkeling is maatwerk geboden.

Profijt

Profijt  is de digitale leeromgeving waarmee we werken. Met de omgeving kunnen we individuele leerroutes koppelen aan de leerbehoeften van de leerling. Leerlingen bouwen in Profijt een portfolio op. Zo zijn resultaten en vorderingen altijd zichtbaar.

Klik hier voor Profijt.

Internationalisering

Internationalisering heeft een vaste plek in het onderwijs op Accent Nijkerk. Reizen naar het buitenland en uitwisselingen met andere scholen uit Europa dragen bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan zelfredzaamheid, aanpassingsvermogen, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Internationalisering sluit aan bij de thema’s van het praktijkonderwijs: wonen, werken, leren, burgerschap en vrije tijdsinvulling.

Alle derdejaars leerlingen krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een studiereis. Zo staan er bijvoorbeeld een sportieve reis naar de Ardennen en een culturele reis naar Parijs op het programma.

We werken samen met scholen uit onder andere Polen, Italië, Griekenland, Turkije en Portugal. Met hen organiseren we uitwisselingen. We bezoeken de scholen met leerlingen en we ontvangen hen ook op Accent Nijkerk. Meestal verblijven de leerlingen bij gastgezinnen. Dat is een hele ervaring! Maar internationalisering kan ook gewoon plaatsvinden in de klas. Bijvoorbeeld tijdens het vak burgerschap of tijdens de lessen Engels.

Docenten bezoeken scholen of volgen cursussen in het buitenland om te werken aan de professionalisering van onze school.

Onze internationaliseringsactiviteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Europese subsidieprogramma Erasmus+.

Samenwerking MBO

In samenwerking met MBO Amersfoort biedt Accent Nijkerk de Entree opleiding aan in een tweejarig traject. Het eerste jaar volgt de leerling onderwijs op Accent Nijkerk en in het tweede jaar op MBO Amersfoort. Maar dit kan ook op elke andere school voor MBO.
Accent Nijkerk werkt ook samen met ROC Landstede in Harderwijk. Leerlingen die uitstromen naar MBO Amersfoort of ROC Landstede in Harderwijk kunnen indien nodig extra begeleiding ontvangen op het MBO.